טריכוטילומניה - תלישת שיער

טריכוטילומניה – תלישת שיער – טיפול התנהגותי בשיטת CBT על ידי מיכל פאטל